فایل زیر یک فایل Excel برای ثبت زمان و ساعات مطالعه هر فرد هست که به صورت یک گزارش از عملکرد هفتگی، درصد پیشرفت هر درس را در آخر هفته بیان می‌کند. داوطلبان عزیز کنکور ارشد مهندسی مکانیک، بعد از اینکه در چارچوب حجم مطالعاتی خود، چشم‌انداز حجمی هر درس را تعیین نمودند، می‌توانند عملکرد خود را در فایل زیر به صورت روزانه ثبت نموده و به صورت هفتگی گزارش‌گیری دقیقی از آن داشته باشند.

 

حتما امتحان کنید فایل مهمی برای برنامه‌ریزی خواهد بود.