close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
بویلر (Boiler)

آخرین مطالببویلر (Boiler)

وجه تمایز یک بویلر واترتیوب و فایرتیوب در این است که بویلر واترتیوب درون لوله هایش آب و بخار جریان دارد ولی در نوع دیگر گازهای حاصل احتراق.
این نوع بویلر از یک درام آب ( water drum ) در پایین، یک درام بخار ( steam drum ) در بالا، تعدادی لوله حاوی آب اشباع و پایین رونده موسوم به دانکامر ( downcomer ) و تعداد بیشتری لوله حاوی مخلوط اشباع موسوم به رایزر ( riser ) تشکیل شده است.
آب اشباع از درام بالا و توسط دانکامر به سمت درام پایین حرکت میکند. تمامی لوله ها در تماس مستقیم با گازهای حاصل احتراق هستند که موجب تبدیل آب اشباع به بخار اشباع میشود. به دلیل اختلاف چگالی ایجاد شده بین دو درام، جریان چرخشی به طور طبیعی برقرار میشود. بخار اشباع از بالای درام بخار خارج می شود و درصورت نیاز دوباره به محیط کوره بویلر باز میگردد. در این مرحله بخار اشباع در لوله هایی موسوم به سوپرهیتر ( superheater )، دمایش افزایش بیشتری یافته که این خود باعث افزایش کارایی نیروگاه می شود.
در آخر، بخار تولیدی برای استفاده در توربین های نیروگاه به کار گرفته می شود.

ادامه مطلب...